O PrzedszkoluPrzedszkole nr 188 " Dębowe Ludki" jest placówką publiczną.

Organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Dyrektorem Przedszkola jest mgr Beata Piotrowska.

 

Przedszkole Nr 188 "Dębowe Ludki", położone w sąsiedzstwie Lasku Dębińskiego, posiada doskonałe warunki lokalowe umożliwiające realizację podstawy programowej i przyjętych programów nauczania oraz edukację ekologiczno-przyrodniczą.
Nasza Placówka mieści się w jednopiętrowym, wolno stojącym budynku. Dysponujemy piecioma salami dydaktycznymi wyposażonymi w pomoce dydaktyczne, ciekawe gry, układanki i zabawki. Każda sala, to niepowtarzalny klimat, kolor oraz metody i formy pracy z dzieckiem. Staramy się tak organizować przestrzeń, aby była adekwatna dla każdej grupy wiekowej, wspomagała rozwój dzieci na drodze przeżywania, eksperymentowania i odkrywania.


Przedszkole jest czynne w dni powszednie w godzinach 6.00- 17.00.

Zapewniamy:

  • rodzinną atmosferę i indywidualne podejście do każdego dziecka
  • bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole
  • profesjonalną pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • bezpieczny pobyt w komfortowych warunkach lokalowych
  • pomoc w budowaniu systemu wartości oraz w nabywaniu umiejętności rozumienia siebie i świata
  • indywidualizację procesu nauczania i wychowania z uwzględnieniem twórczego rozwoju dzieci